PBP 2023

PBP 2023

2022-09-07 (några skrivfel rättade)


Även om man väljer engelska från webbsidan, får man bara franska.


https://www.paris-brest-paris.org/en/rules/


ACP har lagt ut banan från 2019. Den kan justeras, förstås, men det är ändå nyttigt med ikoner för var man kan äta och sova längs banan, utöver de officiella kontrollerna.


Banan (provisorisk)


Förtidsregistrering beroende av det längsta loppet man körde 2022-säsongen


1000 14 januari

600 28 januari

400 11 februari

300 25 februari

200 11 mars


Slutgiltig registrering


Öppnar: 27 maj

Stänger: 3 juli


Det kostar 50 euro i samband med förtursregistrering. Beloppet betalas inte tillbaka.


Man kan påbörja den slutgiltiga registreringen efter 27 maj om tre av fyra kvalifikationslopp är registrerade hos ACP. Det fjärde måste vara helt klart och avgiften inbetalad senast 3 juli. Jag skulle inte vänta så länge.


Den slutgiltiga registrering, som görs mellan 27 maj och 3 juli, gäller först när hela avgiften kommer in till ACP. Det beloppet är inte bestämt ännu. Det står ”XX Euro” på webbsidan.


Datum ovan har jag skrivit av webbsidan. Men sedan kan man läsa:


Les dossiers qui n’auront pas été complétés le 02 juillet 2023 à minuit (heure française) seront définitivement clôturés et le participant considéré non-inscrit. Toute inscription est définitive et non remboursable, sauf avant le 25 juin où une annulation d’inscription fera l’objet d’un remboursement forfaitaire de 50€.


Av det, tyder det på att 02 juli är sista dagen. Det står nämligen att oavslutade registreringar den 02 juli kommer att betraktas som avslutade och ogiltiga. Man kan få pengarna tillbaka, minus 50 euro, före 25 juni.


Starttiderna är som tidigare, söndageftermiddag till måndagmorgon.


Söndag 16.00-17.30 80 timmar solo

Söndag 17.15 90 timmar udda cyklar

Söndag 17.30 - 21.00 90 timmar solo

Måndag 04.50 84 timmar udda cyklar

Måndag 05.00 - 06.00 84 timmar solo


Tandem ingår i klassen ”udda cyklar”


ACP rekommenderar ett foto 35mm x 25mm att sätta på brevetkortet. Missade kontroller gör att man blir diskvalificerad, om inte man kan intyga motsvarande med gps-spår. (Article 12)


Article 14: öppningstider på brevetkortet är enbart för informationens skull. Man får komma tidigare. Enligt article 14, får man inte komma efter stängningstiden. Jag vet inte om detta betyder när kontrollen stänger helt, eller när kontrollen ”stänger” för din egen starttid.


Ni kan ögna igenom länken ovan. Om ni ser något ni vill ha översatt från franska, säg till.


Daniel

daniel.ridings@randonneurs.se